ŠKOLA PRO ŽIVOT A PRO NÁS

Praktický příklad pro SPC

10.05.2010 16:22

 

Praktický případ – Pavlínka

 

         Pavlínce to nejde ve škole, je nepozorná, nečte tak, jako ostatní děti

 

         Maminka vezme Pavlínku na vyšetření do SPC

 

         Zde se jí ujme psycholog společně se speciálním pedagogem

 

         Psychologické vyšetření se týká úrovně rozumových schopností i mimointelektových rysů osobností dítěte. Pozornost je věnována i sociálně psychologickým aspektům zázemí dítěte (pozice, role jednotlivých členů rodiny v zaměstnání i doma). Po psychologickém vyšetření se přistupuje k vyšetření speciálně pedagogickému, které obsahuje několik zkoušek z jejichž výsledku se usuzuje, jde-li skutečně o specifickou poruchu.

  •            Zkouška laterality (přiřazená zkouška výslovnosti)
  •            Zkouška pravolevé orientace
  •            Zkouška rytmické reprodukce
  •            Zkouška zrakového a sluchového vnímání
  •            Orientační vyšetření dynamické praxe
  •            Zkouška čtení
  •            Zkouška psaní a pravopisu

 •         Diagnostika: Dyslexie v kombinaci s ADHD (porucha pozornosti spojená s poruchou učení)

 

         Spec.pedagog pro Pavlínku navrhnedoporučení pro vytvoření individuálního vzdělávacího programu, na němž spolupracuje společně s učitelkou ze školy a rodiči. 

         Pavlínka pak dochází 1x týdně do SPC  na nápravu za přítomnosti rodičů. Rodiče jsou instruováni jak mají doma s Pavlínkou pracovat.

 

         SPC Pavlínce i nadále pomáhá, například zapůjčuje pomůcky, knihy,…

 

 

Vstupní list klienta

 

Evidenční číslo:

Jméno klienta:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

Škola, zařízení:

Důvod vyšetření:

Datum vyšetření:

Výsledek vyšetření:

Zařazen do péče dne:

Péče ukončena dne:

Péči provádí:

 

Kontakt:

 

Švermova 380

Mnichovo Hradiště

295 01

Telefon: 326771131

Email: zvs.mh@seznam.cz, zs@3zsmh.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.