ŠKOLA PRO ŽIVOT A PRO NÁS

SPC

10.05.2010 16:20

 

Speciálně pedagogické centrum Mnichovo Hradiště

 

Toto SPC se zabývá především mentálním postižením a vadami řeči

 

 

Činnost SPC MH

         zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků

         zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků do škol a školských zařízení

         zajišťuje speciálně pedagogickou péči a vzdělávací činnosti

         diagnostiku, poradenské služby

         vytváří plán péče o žáka, zpracovává IVP

         zpracovává návrh k zařazení do speciálního vzdělávání

         provádí přímou práci s žákem

Nabízí:

         poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

         poskytuje metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole

         zapůjčuje odbornou literaturu a pomůcky

         spolupracuje se školními poradenskými pracovišti, pedagogicko psychologickými poradnami a středisky výchovné péče

         pečuje o žáky s vadami řeči – provádí logopedickou diagnostiku a nápravu vad řeči

         pracuje s dětmi s Downovým syndromem

 

Zaměstnanci SPC MH                                                                                e-mail

 

Mgr. Soňa Razáková, psychoped, etoped

Mgr. Jana Vízková, psychoped, logoped, vedoucí SPC                                   zvs.mh@seznam.cz

Mgr. Libuše Janoušková, psychoped, logoped, surdoped          

Mgr. Iva Žďánská, psychoped, logoped, tyfloped                       

Mgr. Anna Adámková, klinický psycholog

Mgr. Jana Mendlíková, psychoped, metodik                                                                               

Mgr. Hana Vrzáňová, psychoped, logoped

Mgr.et Mgr. Romana Demjanová, psychoped, logoped

Mgr. Zuzana Hladíková, SPUCH

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.